Projektowanie instalacji sanitarnych 3D

O mnie

Od wielu lat związany jestem z projektowaniem instalacji sanitarnych w tym: sieci i przyłączy, wewnętrznych instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz wszelkiego rodzaju źródeł ciepła (kotłownie, węzły ciepłownicze, pompy ciepła). Przez wile lat zajmowałem się również koordynacją wielobranżowych projektów i dzięki temu wiem jak ogromne problemy i trudności pojawiają się w trakcie budowy, gdy dokumentacja jest wykonywane w 2D. W tradycyjnych programach instalacyjnych programy rysując rurę o średnicy np. 100 mm, graficznie obrazują to jako cienką linie. Zatem wydaje się, iż np. pod stropem korytarza wszystkie instalacje się zmieszczą, lecz podczas sprawdzenia tego na konkretnych parametrach, połowa tych rur się po prostu nie mieści. Dlatego właśnie dążyłem do tego, aby już na początkowym etapie projektowania program uwzględniał wszystkie grubości rurociągów, izolacji itp. Brak przestrzennego modelu instalacyjnego dopiero na etapie zaawansowanego projektu wykonawczego mogliśmy zobaczyć rozwiązania, które są nie do przyjęcia technicznie lub wizualnie, a zmiana tego projektu na tym etapie oznacza często pracę od początku.

Wdrożone przeze mnie oprogramowanie 3D całkowicie eliminuje ten problem. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie komfortu w budynkach, wyposażane są one w coraz większe ilości instalacji sanitarnych jak i elektrycznych. W połączeniu z chęcią obniżania kosztów inwestycji, przestrzenie techniczne stają się coraz mniejsze i często lokalizowane są w trudno dostępnych miejscach. W związku z tym w trakcie realizacji inwestycji bardzo często pojawiają się różnego rodzaju kolizje oraz inne trudności z ich montażem. W celu uniknięcia na budowie niepotrzebnych problemów od kilku lat interesuję się (wdrażam) oprogramowanie komputerowe umożliwiające projektowanie 3D, jak również BIM. Obecnie posiadam narzędzie (DDS-CAD) do projektowania instalacji sanitarnych w tym środowisku wszelkich wewnętrznych instalacji sanitarnych. Na pierwszym miejscu stawiam zawsze zakres prac, który można zrealizować w 3D. Moim zdaniem przy dużych inwestycjach warto jest rozdzielić pomiędzy Projektantów instalacje wewnętrzne oraz sieci i przyłącza. Do projektowania tych drugich nie jest potrzebne innowacyjne oprogramowanie i często podział ten gwarantuje niższe koszty opracowania dokumentacji technicznej.

Wykształcenie:

  • kwiecień 2002 – uzyskanie tytułu zawodowego – Technik Budownictwa, przy Zespole Szkół Budowlanych im. gen. J. Bema w Bartoszycach
  • maj 2002 – ukończenie technikum budowlanego przy Zespole Szkół Budowlanych im. gen. J. Bema w Bartoszycach
  • październik 2002 – czerwiec 2006 – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, Kierunek Inżynieria Środowiska, w zakresie inżynierii sanitarnej – tytuł zawodowy inżynier
  • październik 2006 – lipiec 2008 – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Inżynieria Środowiska, w zakresie urządzeń sanitarnych – tytuł zawodowy magister inżynier
  • czerwiec 2011 – uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie zawodowe:

  • październik 2006 – luty 2012 – pracy na stanowisku asystent projektanta oraz projektanta
  • marzec 2012 – luty 2013 – praca na stanowisku głównego specjalisty ds. zamówień publicznych w tym dokumentacji technicznej (projektów budowlanych i wykonawczych), projektant instalacji sanitarnych, dyrektor ds. technicznych
  • czerwiec 2013 – kwiecień 2015 – praca na stanowisku projektant instalacji sanitarnych, dyrektor ds. technicznych
  • styczeń 2012 – obecnie – własna działalność gospodarcza, o profilu zgodnym z posiadanymi uprawnieniami oraz doświadczeniem

Kontakt

Tel.: 516 383 653
E-mail: biuro@isma.net.pl
Biuro: ul. Kościuszki 13 lok 125, Olsztyn

Dane firmy
ISMA Maciejewski Andrzej
ul. Bolesława Limanowskiego 24/10
10-343 Olsztyn

NIP 743-183-80-42
REGON 281369463